Aikakauslehdistä brändiyhteisöjä

5.6.2013 14:52Uutiset » Toimiala

Internetillä on erittäin suuri merkitys kuluttajien mediankäytön tottumuksissa. Verkkomedian määrän kasvaessa koko ajan myös aikakauslehtien markkinatilanne muuttuu. Bisnes pitää hahmottaa uusiksi, jos haluaa menestyä. VTT:n tuoreessa selvityksessä kuluttajan kokema arvo ja kokemuksellisuus korostuvat tulevaisuuden aikakauslehden palvelukehityksen lähtökohtana ja edellytyksenä.

Tulevaisuuden aikakauslehti on painetussa, sähköisessä ja mobiilissa mediassa näkyvä brändi ja tiivis yhteisö, joka syntyy mediabrändin ympärille. Oleellista on, että aikakauslehtipalvelu on kuluttajan käytettävissä useiden kanavien kautta – niin painettuna kuin digitaalisena – sisältäen myös lukijayhteisöt, joiden kautta palvelun käyttäjät voivat osallistua sisällön tuottamiseen. Kustantaja toimii yhteisön koordinaattorina.

Liiketoiminnan riskit digitaalisessa ympäristössä ovat suuret. Mainostajat reagoivat sekä taloudellisen tilanteen muuttumiseen että kasvavaan online-median määrään. Suunnatessaan kohti palvelubisnestä medialiiketoiminta vaatii ajatustavan muutoksen – suunnaksi on otettava palveluliiketoiminta.

VTT etsi tulevaisuuden aikakauslehteä koskevassa Fumaga-projektissa uusia palvelumalleja neljän case-tutkimuksen kautta. Näitä olivat hybridimediasovellukset, uuden nimikkeen lanseeraus, brändikokemus ja palvelukonseptien luominen asiakkaan prosesseihin.

Hankkeessa on ollut mukana myös Aalto-yliopisto. Tutkimuksen rahoittivat Tekes, Viestinnän Tutkimussäätiö, Sappi ja UPM. VTT kertoi hankkeen tuloksista toukokuussa.

Share: