Adoben tutkimuksen mukaan verkkomainonta ärsyttää

2.11.2012 11:15Uutiset » Toimiala

verkkomainonta

Verkkomainonta ärsyttää 68 prosenttia verkon käyttäjistä, selviää Adoben uudesta The State of Online Advertising -tutkimuksesta. Lisäksi 53 prosenttia Facebook-käyttäjistä toivoo ”en tykkää -nappia”, jolla osoittaa tyytymättömyyttä esimerkiksi brändiin tai tuotteisiin. Perinteiseen mainontaan suhtaudutaan myönteisemmin kuin verkkomainontaan. Mieluiten mainontaa nähdään osana printtimediaa (45%) ja toiseksi mieluiten tv:ssä (23%).

The State of Online Advertising -tutkimuksen mukaan digitaalinen markkinointi ei useimmissa tapauksissa tuota tulosta, vaan lähinnä ärsyttää verkon käyttäjiä. Jopa 53 prosenttia vastanneista pitää heihin kohdistuvaa markkinointia täysin yhdentekevänä. Tästä syystä yritykset ja brändit eivät tavoita kuluttajia verkossa niin tehokkaasti kuin voisivat.

Verkon käyttäjät suhtautuvat perinteiseen mainontaan myönteisemmin kuin verkkomainontaan. Jopa 66 prosenttia vastaajista piti televisiomainontaa verkkomainontaa tehokkaampana. 54 prosenttia oli sitä mieltä, että bannerimainonta on tehotonta. Vain 3 prosenttia vastaajista suosivat mainontaa sosiaalisessa mediassa, ja nolla prosenttia vastaajista toivoi mainontaa älypuhelinten tai taulutietokoneiden sovelluksiin.

28 prosenttia vastaajista kokee käyttäjien tuottaman sisällön tehokkaimpana markkinointisisältönä, mutta vain 3 prosenttia vastaajista on itse tuottanut sisältöä jollekin brändille tai yritykselle. Eniten vastaajat toivovat, että mainonnan keinoin kerrottaisiin uniikkeja tarinoita ilman läpinäkyvää myyntitarkoitusta.

– Yritysten digitaalisen markkinoinnin tulisi herätä ja reagoida näihin tutkimustuloksiin. Yritysten on tärkeää harkita tarkkaan, miten verkon ja sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään ja miten kuluttajaa palvellaan verkossa parhaiten, sanoo Jens Bengtsson, Adoben Pohjoismaiden digitaalisen markkinoinnin päällikkö.

– Yritysten ja brändien on tarjottava inspiroivaa sisältöä ja vangitsevia kokemuksia. Yhtä tärkeää on mitata verkkomarkkinoinnin vaikutuksia muun muassa kuluttajien ostokäyttäytymiseen, Jens Bengtsson jatkaa.

Markkinointiammattilaisen työn arvostuksessa petrattavaa

Adoben The State of Online Advertising -tutkimus valottaa myös suhtautumista ja arvostusta markkinointiin ja markkinoinnin ammattilaisiin.

94 prosenttia tutkimukseen vastanneista kuluttajista on sitä mieltä, että markkinointi on strategisesti merkittävä asia yrityksille ja tärkeä tekijä myynnin edistämisessä. Tästä huolimatta vain 13 prosenttia vastaajista koki, että markkinoinnin ammattilaiset ovat merkittäviä toimijoita yhteiskunnassa. Esimerkiksi pankki- ja rahoitusalan ammattilaisten kohdalla luku oli 32 prosenttia. Arvostetuimpia ovat opettajat 92 prosentin kannatuksellaan.

– Markkinointi on erittäin luova ala. Tämä tulos osoittaa, että käsityksissä markkinoinnin ammattilaisista on paljon päivitettävää, Jens Bengtsson sanoo.

Tietoa The State of Online Advertising -tutkimuksesta

The State of Online Advertising -tutkimuksen toteutti Adoben toimesta Edelman Berland. Tutkimukseen haasteltiin Yhdysvalloissa 1 000 yli 18-vuotiasta kuluttajaa ja 250 markkinoinnin ammattilaista. Tutkimus toteutettiin 8.– 12.10.2012.

Kuva: FreeDigitalPhotos.net / Stuart Miles

Share: