Pitney Bowesin työjuhta ensiesittelyssä Hunkelerin innovaatiopäivillä

18.1.2011 15:59Uutiset » Tapahtumat

Pitney Bowes Intellijet

Pitney Bowes esittelee IntelliJet™ 20 -tulostusjärjestelmän Hunkelerin innovaatiopäivillä, jotka pidetään Sveitsin Lucernessa 14–17.helmikuuta. Tulostusjärjestelmä esitellään White Paper Factory™ -ympäristön keskusyksikkönä. Tarkoituksena on osoittaa asiakkaille, miten pelkkää valkoista paperia ja kirjekuoria voidaan käyttää tulostamiseen ja postitukseen kaikessa asiakasviestinnässä erittäin kustannustehokkaasti. White Paper Factory™ -järjestelmä lisää tehokkuutta ja vähentää kustannuksia poistamalla esipainetun paperin ja kirjekuorien varastointitarpeen.

IntelliJet™ 20, erittäin nopea digitaalinen värimustesuihkujärjestelmä. Se esitellään yhdessä Hewlett Packardin kanssa. Se auttaa yhä useampia yrityksiä luomaan moniväristä asiakasviestintää samanaikaisesti yksivärisovellusten kanssa. Järjestelmän tulostusleveys on 20,5 tuumaa (520 mm) ja tulostusnopeus yksivärisenä jopa 400 jalkaa (122 m) minuutissa, tai 200 jalkaa (61 m) minuutissa värillisenä. Tulostuslaatu on hyvä, 1200 x 600 dpi:n resoluutio. Lisäksi erinomaiset tulokset saavutetaan ilman kalliimpaa, mustesuihkutulostinta varten valmistettua paperia. Järjestelmässä voidaan käyttää tavallista offset- ja laserpaperia yhdessä HP Bonding Agentin kanssa.

Ei enää lomakkeita

Yhdistettynä Pitney Bowesin Production Intelligence™ -ohjelmaan postittajat voivat integroida IntelliJet™ 20:n avulla tulostuksen ja postituksen yhdeksi kaikenkattavaksi työvaiheeksi. Ohjelma yhdistää asiakirjan muotoilutiedot ja sisällön, mikä mahdollistaa asiakirjojen tulostuksen yhdessä vaiheessa, ja tähän tarvitaan vain puhdasta valkoista paperia. Ohjelman ansiosta asiakkaiden ei tarvitse enää käyttää tiettyä tarkoitusta varten esipainettuja lomakkeita ja kirjekuoria. Lisäksi ohjelman avulla on mahdollista yhdistää eri sovelluksia samaan tulostusajoon.

Painettu tuloste voi siksi siirtyä suoraan viimeistelyyn ilman odotusaikaa, mikä lisää edelleen tuotantoprosessien tehokkuutta. Tämä esitellään Hunkelerin innovaatiopäivillä Pitney Bowesin MPS-kuorittajan avulla.

Lisäksi esitellään Pitney Bowesin Print+ Messenger™ -värimustesuihkujärjestelmä, joka myös hyödyntää HP:n mustesuihkutekniikkaa. Se on ratkaisevan tärkeä White Paper Factory™ -järjestelmässä postituksen viimeistelyvaiheessa. Järjestelmä tulostaa värin korkealla resoluutiolla kirjekuoren pinnalle sen poistuessa postinkäsittelyjärjestelmästä. Uuden tekniikan ansiosta tarvitaan vain valkoisia kirjekuoria. Kaikki tarvittavat tiedot, kuten räätälöidyt markkinointitarjoukset, yrityslogot, posti- ja palautusosoitteet ja postin viivakoodit painetaan täydellä väriskaalalla suoraan lähetykseen.

Tyhjä tila käyttöön

White Paper Factory™ -järjestelmän perustana olevan teknologian ansiosta yritykset voivat lisätä liikekirjeenvaihtoon ja kirjekuorien pinnalle markkinointiviestintää, jossa hyödynnetään tähän asti tarpeetonta tyhjää tilaa, jolloin postituksesta tulee dynaaminen viestintäväline. Yritykset voivat nyt hyödyntää taloudellisesti värin aikaansaaman paremman postin avaamis- ja lukemishalukkuuden. Väri tarjoaa lisäksi mahdollisuuksia tehostaa myyntiä olemassa oleville asiakkaille ja saada oheis- tai lisämyyntiä sekä saavuttaa samalla huomattavia säästöjä yhdistämällä lähetyksiä postimaksujen optimoimiseksi.

White Paper Factory™ -järjestelmän ansiosta yritykset voivat säästää arvokasta tuotantoaikaa ja päästä eroon kalliista varastoinnista ja vanhentuneista esipainetuista papereista, kirjekuorista ja markkinointiliitteistä. Kaikki muutokset yrityksen logossa tai brändidesignissa voivat johtaa esipainettujen materiaalien päätymiseen jätteeksi. Käytettäessä vain valkoisia paperiarkkeja paperijätettä ei synny.

Historiallisesti tarkasteltuna markkinoijat ovat pyrkineet viestinnän personointiin ja räätälöintiin, kun taas postitushuoneiden operaattorit ovat etsineet edullisia, tehokkaita prosesseja, joita ohjelmien, laitteiden ja toimitusten standardointi edistää. White Paper Factory™ -järjestelmän avulla saavutetaan kaikki nämä päämäärät. Pitney Bowes tarjoaa osanottajille messuilla ensikäden tietoa Production Intelligence™ -ohjelmistostaan – alan johtava integroitujen ratkaisujen sarja, joka yhdistää tulostuksen ja postituksen yrityksessä työnkulkujen hallintaa ja optimointia varten.

– White Paper Factory™ -järjestelmää voidaan käyttää kaikenkokoisissa toiminnoissa ja kaikki asiakkaat voivat hyödyntää sen tuottamia kustannussäästöjä ja parempaa tehokkuutta. Järjestelmän tärkeimpiä hyötyjä on, että elementit voidaan ottaa käyttöön vaiheittain eikä asiakkaan tarvitse tehdä heti täydellistä perusremonttia. Esimerkiksi Print+ Messenger™ tarjoaa erinomaisen lähtökohdan, jonka avulla asiakkaat voivat monipuolistaa viestintäänsä ja saavuttaa lisäarvoa vain hyvin pienellä toiminnallisella muutoksella, kommentoi Ronald van Hees, Pitney Bowesin Euroopan markkinointijohtaja.

– Yhteistyömme HP:n kanssa ja siitä syntyneet ratkaisut antavat asiakkaille mahdollisuuden integroida kokonaan vaihtelevat väritulostuksensa ja postituksensa. Merkitykselliset, personoidut värilliset viestit tuottavat lisäarvoa postitusten avausmäärän nousuna ja sillä, että brändi tunnistetaan entistä paremmin. Tämän tekniikan ansiosta asiakkaat voivat hyötyä näistä eduista ja samalla saavuttaa säästöjä postituskuluissa. Ja kaikki tämä on alan johtavan älykkään ohjelman ansiota. jollaista asiakkaamme ovat tottuneet odottamaan Pitney Bowesilta, van Hees jatkaa.

Edellä mainittujen ratkaisujen lisäksi Pitney Bowes esittelee:

– Horizon StitchLiner 6000 Digital satulanitoja

– Horizon AF-566F Digital in-line taittokone

– Horizon BQ-470V automaattinen neli-leukainen liimalinja

– Horizon HT-30 kolmikanttileikkuri

– Foliant Taurus 530SF B2-koon automaattilaminaattori

www.pitneybowes.fi

www.pb.com

Share: