Kertakäyttöpakkausten hiilijalanjälki luultua pienempi

13.1.2021 09:41Uutiset » Pakkaukset
Huhtamäki on suuri pikaruokapakkausten valmistaja. Kuva: Huhtamäki.

Paperipohjaisilla kertakäyttöpakkauksilla on pikaruokaravintolakäytössä huomattavia ympäristöetuja verrattuna uudelleenkäytettäviin astioihin. Ympäristöedut johtuvat ensisijaisesti uudelleenkäytettävien astioiden pesuun tarvittavan energian hiilidioksidipäästöistä sekä pesuun tarvittavan veden määrästä. Tähän tulokseen on päättynyt äskettäin julkaistu kattava elinkaariarviointi (LCA).

Elinkaariarvioinnin on tehnyt Ramboll, johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys, ja sen on todentanut TÜV, yksi maailman johtavista testauspalvelujen tuottajista. Arvioinnissa verrataan eurooppalaisessa pikaruokaravintolassa käytettävien paperipohjaisten kertakäyttöpakkausten ja uudelleenkäytettävien astioiden aiheuttamia ympäristövaikutuksia, kun ateriat syödään pikaruokaravintolassa. Kummallekin pakkaustyypille (kertakäyttö ja uudelleenkäytettävä) mitattiin niiden elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset useassa vaikutusluokassa ja eri skenaarioissa.

Ilmastonmuutoksen kannalta kertakäyttöpakkausten edut ovat erittäin merkittäviä. Arvioinnissa polypropeenista valmistettujen uudelleenkäytettävien astioiden hiilijalanjälki oli 2,7 kertaa suurempi kuin paperipohjaisten kertakäyttöpakkausten. Tärkein ilmastonmuutokseen vaikuttava tekijä on sähkön menekki uudelleenkäytettävien astioiden pesuprosessissa. Kaiken kaikkiaan käyttövaiheen osuus on 83 % kokonaisvaikutuksesta.

Kertakäyttöpakkauksilla oli myös merkittäviä ympäristöetuja veden kulutuksen kannalta. Uudelleenkäytettävien astioiden kanssa vettä käytettiin 3,6 kertaa enemmän.

Energian ja veden käyttö merkittäviä tekijöitä

Huhtamäki on suuri kertakäyttöpakkausten ja astioiden valmistaja. Yritys näkee elinkaariarvioinnin antavan päättäjille uutta tietoa näiden tuotteiden ympäristövaikutuksesta.

– Uudelleenkäytettävien astioiden pesemiseen kuluvan energian ja veden ympäristövaikutukset osoittavat, että uudelleenkäytettävät astiat eivät ole kestävä ratkaisu ruokapalveluteollisuudelle. Etenkin ilmastonmuutoksen kannalta paperipohjaisten kertakäyttöpakkausten käytöstä aiheutuu pienempi ympäristövaikutus. Rambollin tekemä elinkaariarviointi antaa tutkittua tietoa, jota päättäjät varmasti arvostavat laatiessaan maapalloa hyödyttävää lainsäädäntöä, jolla ei ole tahattomia seurauksia, sanoo Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé.

Héaulmén mukaan pakkausten kiertotaloudessa on yhä aukkoja, jotka on huomioitava. Huhtamäellä jatketaan kestävien pakkausratkaisujen kehittämistä vuoteen 2030 ulottuvan strategian mukaisesti.

Tiivistelmä elinkaaritutkimuksesta on saatavilla EPPA:lta osoitteesta www.eppa-eu.org.

Share: