Erwekolle huippumoderni toiminnanohjausjärjestelmä

10.9.2012 11:52Uutiset » Ohjelmistot

Heidelberg_prinect

Erweko Oy on investoinut Heidelbergin laajaan Prinect Business Manager -järjestelmään, joka yhdistää Erwekon kolmen toimipisteen toiminnan tehokkaasti hallittavaksi yhdeksi loogiseksi kokonaisuudeksi.

Heidelberg Prinect Business Manager on järjestelmä, jolla hallitaan ja analysoidaan kirjapainon kaikkia toimintoja myynnistä ja materiaalihallinnasta tuotantoon, jälkilaskentaan ja toiminnan analysointiin. Erwekon Helsingin, Oulun ja Rovaniemen toimipisteiden kaikki painokoneet, levytulostimet ja muut keskeiset tuotantolaitteet liitetään järjestelmään.

Järjestelmä toimii virtuaalipalvelimessa, joka käsittää useita Erwekon uusiin Oulun toimitiloihin sijoitettuja fyysisiä palvelinkoneita. Palvelimen kapasiteetti on skaalautuva ja käytettävissä aina tarpeen mukaan. Järjestelmä muodostaa alusta loppuun yhtenäisen tuotantoketjun, joka on erittäin tehokas ja minimoi virhemahdollisuudet. Kaikki tehdyt työt talletetaan järjestelmään ja jälkeenpäin voidaan aina nähdä, miten kukin työ on tehty.

Monipuoliset analysointi- ja raportointityökalut antavat mahdollisuuden tarkastella myyntiä ja tuotantoa työ-, kone- ja asiakaskohtaisesti sekä laajempina kokonaisuuksina.

– Tämä on ainutlaatuisen hieno järjestelmä, joka yhdistää usean toimipisteen tuotannon tehokkaasti hallittavaksi kokonaisuudeksi, sanoo Heidelberg Finlandin tuotepäällikkö Jarmo Nikkari.

– Tällaiset ratkaisut ovat välttämättömiä, jotta muuttuvassa toimintaympäristössä on mahdollista säilyä kilpailukykyisenä. Järjestelmä tekee tuotannosta erittäin tehokasta ja antaa nykyaikaiselle painotalolle mahdollisuuden kehittää toimintaansa todellisen tiedon perusteella.

Käyttö myös mobiilisti

Järjestelmä hallitsee monipuolisesti tarjouslaskennan, tilausvahvistukset, työmääräimet, lähetteet, laskutuksen ja materiaalivaraston. Järjestelmää voidaan hallita sekä kiinteiltä työasemilta että mobiilisti. Myyntiä ja tuotantoa on mahdollista tarkastella vaikkapa älypuhelimella tai tablet-laitteella. Myyjä voi esimerkiksi milloin tahansa tarkistaa asiakkaan töiden tilanteen myös talon ulkopuolella ollessaan.

– Heidelbergin toiminnanohjausjärjestelmä on meille strategisesti keskeinen ja välttämätön työkalu toimintamme edelleen kehittämisessä, sanoo Erweko Oy:n toimitusjohtaja Mikko Ilomäki.

– Offsetpainamisen pitäminen kannattavana edellyttää entistä pidemmälle vietyä automatisointia. Business Managerin avulla toteutamme kaikkien kolmen tehtaamme työnkulkujen yhtenäistämisen ja kokonaisintegraation.

– Heidelbergin järjestelmän tarjouslaskenta on erinomaisen älykäs, mutta tarjouslaskennan sujuminen ei yksinään riitä. Business Managerin avulla saamme tiedon siirtymään kaksisuuntaisesti läpi koko tuotantoketjun. Kehittyneiden jälkilaskenta- ja raportointityökalujen avulla voimme analysoida ja kehittää koko tuotantoamme.

– Drupan jälkeen tekemämme päätös Heidelbergin järjestelmän hankinnasta oli lopulta helppo – kaikki palikat loksahtivat paikalleen. Investointi on tehty vähintään kymmenen vuoden tähtäimellä, joten pitää olla varma mitä on tekemässä. Merkittävä investointimme Prinect Business Manageriin on yksi viesti siitä, että aiomme toimia alalla myös tulevaisuudessa ja olla voittaja.

Share: