Uusi kolmiteräleikkuri

4.12.2008 12:07Uutiset » Laitteet

Müller Martinin kolmiteräleikkuri 0459:ssa on uudenlainen tuotteiden kuljetus ja automaattinen etuleikkuun korjaus. Laitteen lyhyet kuntoonlaittoajat lisäävät jälkikäsittelyn taloudellisuutta.

Uuden kolmiteräleikkurin 0459 avulla Müller Martini antaa panoksensa tehokkaampaan ja taloudellisempaan jälkikäsittelyyn ja siten kustannusten hallintaan.

Laitteella voidaan työstää kaikki formaatit. Eri leikkausvaihtoehdot kuten keskileikkaus ja kaksoistuotannon välileikkaus, kolmoistuotannon trioleikkaus tai erilaiset reikästanssauslaitteet lisäävät tehokkuutta sekä joustavuutta painotuotannossa. Tarkka leikkauslaatu on olennainen merkki tuotteen laadusta. Uudelleen suunniteltu tuotteiden kuljetus huolehtii nyt kaikilla formaattialueilla tasaisen korkeasta leikkauslaadusta.

Uudenaikaisen elektroniikan avulla jokainen sisään tuleva tuote mitataan ja kohdistetaan suoraan rajoittimiin. Kolmiteräleikkuri havaitsee siis täydessä nopeudessa, tuleeko tuote oikeaan aikaan sisään. Jos tuotteiden leveys poikkeaa säädetystä arvosta, leikkuri tekee seuraavien sisään tulevien tuotteiden kohdalla automaattisesti korjauksen toivottuun leikkausmittaan. Siten kuntoonlaittoaikaa voidaan lyhentää huomattavasti ja leikkausmakulatuuri vähenee valtavasti verrattuna perinteisiin järjestelmiin. Jälkisäädöt tapahtuvat automaattisesti, konetta ei pysäytetä. Ainutlaatuisen leikkuukuljetuksen ja modernin säätöteknologian ansiosta myöskään ylä-/alaleikkauksen rajoittimia ei tarvita.

Kolmiteräleikkurin 0459 tukeva rakenne ja ulkopuolelta tapahtuva yksinkertainen käyttö helpottavat huoltoa ja kunnossapitoa. Suojuksen toimivan suunnittelun ansiosta leikkuuprosessi on selkeä ja sen käsittely helppoa. Toiminnallisuus ja selkeys ovat olennaisia elementtejä myös kiinteässä työkalujen säilytyskaapissa. Lyhyistä kuntoonlaittoajoista huolehtii moottorilla toimiva sisäänmeno, jonka keskusohjaus säätää automaattisesti. Painotuotteiden huolelliseen kuljettamiseen sisäänmenossa ja kolmiteräleikkurissa ei tarvita lisäosia millään formaattialueella.

Share: