Tampereelle pitkälle automatisoitua logistiikkateknologiaa

25.10.2011 15:17Uutiset » Laitteet

Manroland Aurosys

Alma Manu Oy, Alma Median paino- ja jakeluyhtiö, tilasi aiemmin tänä vuonna saksalaiselta Manrolandilta COLORMAN autoprint -painokoneen toimitettavaksi uuteen tuotantolaitokseen Tampereelle. Yhtiö on nyt tilannut Manrolandilta lisää pitkälle automatisoitua teknologiaa eli AUROSYS -rullien- ja materiaalinkäsittelyjärjestelmän.

Tampereen AUROSYS-järjestelmä käynnistyy jo rekan tuodessa rullat. Paperilähetykset voidaan varustaa elektronisilla lähetyslistoilla. Kun rullat on purettu autosta, jokainen rulla tunnistetaan viivakoodilla, ja samalla lähetyslista tarkistetaan. Trukinkuljettaja saa näytölleen kuljetustilauksen, jossa näkyy varastopaikka hyväksytyille rullille.

AUROSYS:in varastonhallintajärjestelmä AUROstore on yhteydessä painokoneen rullalogistiikkaan. Varastopoistolista näytöllä ohjeistaa, mitkä rullat tulee toimittaa kahdelle AUROcut-kuorinta-asemalle, missä rullat punnitaan, kuoritaan ja valmistellaan automaattiseen vaihtoon. Tämä mahdollistaa valkoisen ja ruskean jätepaperin optimaalisen kierrätyksen.

Just-in-time -toimitus

Lisäksi AUROlog -materiaalivirran valvontajärjestelmä varmistaa, että tarvittavat rullat toimitetaan oikeaan rullanvaihtajaan oikeaan aikaan. AUROport huolehtii rullien kuljetuksesta LGV-vihivaunuilla. Ne noutavat valmistellut rullat kuorinta-asemalta ja toimittavat ne joko AUROrack-välivarastoon tai kuljettavat ne suoraan rullanvaihtajaan. Ne myös vievät vajaat rullat takaisin välivarastoon odottamaan myöhempää käyttöä, mikä on yleensä uuden työn käynnistysvaiheessa. AUROlog-järjestelmä valvoo myös näitä vajaita rullia ja tarjoaa optimaalisen materiaalin käytön. Pitkälle automatisoitu AUROlog ohjaa kaikkia logistiikkatoimintoja. Korkea automaatioaste on mahdollista vain kun molemmat ohjausjärjestelmät, AUROlog (rullien käsittely) ja PECOM/printnet (painokone), on tiiviisti integroitu.

Optimaalinen materiaalivirta

Tampereella voidaan prosessoida noin 40 000 tonnia paperia vuodessa. Paino- ja logistiikkajärjestelmää koordinoidaan AUROlog:in avulla. AUROlog kerää kaiken logistiikkaan liittyvän datan painokoneen tuotannonsuunnittelujärjestelmästä, mikä varmistaa optimaalisen tuotannon valmistelun. Lisäksi AUROlog seuraa koneen tuotantoa. Jopa tuotannonmuutokset ajon aikana tunnistetaan, ja arvokkaan painomateriaalin määrä mukautetaan automaattisesti. Järjestelmäintegraatio mahdollistaa myös saumattoman työnvaihdon ja säästää sekä aikaa että työvoimaa.

Joustava raportointi

Materiaalinkulutuksen seuranta on yksi tärkeimmistä ympäristötekijöistä, ja sillä on myös ratkaiseva vaikutus kannattavuuteen. AUROlog seuraa jokaisen paperirullan sijaintia ja tilaa koko varastointi- ja tuotantoprosessin ajan. Tuotannon paperinkulutustiedot saadaan printnet Monitorin kautta. Tämä myös mahdollistaa pitkän aikavälin analyysin paperinkulutuksesta, mikä on erittäin hyödyllinen suunnittelutyökalu painotalon johdolle. Kuten manrolandin myyntijohtaja Klaus Streit toteaa:

–AUROSYS-ratkaisun suuri luotettavuus ja taloudellinen tehokkuus vakuuttivat. Tästä syystä manroland ohitti muut tarjoajat.

Share: