Muller Martini optimoi sarjanitojien käyttäjäystävällisyyden

6.11.2008 14:29Uutiset » Laitteet

Sen lisäksi, että nykyaikaisten koneiden on oltava hyvin suunniteltuja, niiden säätöjen ja kuntoonlaiton tulee tapahtua nopeasti. Siksi Müller Martinin uudessa Primera-sarjanitojaperheessä on kuntoonlaittoassistentti, joka tarjoaa koneenhoitajalle käyttöopastusta yksinkertaisesti ja käytännönläheisesti.

– Ergonomiasta tulee yhä olennaisempi osa tuotteiden – sekä yksittäisten koneiden että kokonaisten laitteistojen – käytössä. Ihanteellisen ergonomian tavoitteena tulee aina olla käyttäjäystävällisyyden parantaminen, sanoo Thomas Maier, teknisen suunnittelun professori Stuttgartin yliopistosta.

Müller Martini on kehittänyt uuden automaatioasteiltaan A- C- ja E-tasoisen Primera-sarjanitojasukupolven uusimpien ergonomisten suositusten mukaisesti. Toisaalta paikalliset käyttöyksiköt ja kosketusnäytöllinen keskuskäyttö tarjoavat kuntoonlaittoassistentin ansiosta käytännönläheistä mukavuutta. Koneen käyttö on selkeästi ja yksinkertaisesti rakennettu ja se ohjaa koneenhoitajaa saavuttamaan yksinkertaisesti ja nopeasti markkinoiden vaatimat korkeat tuotantotulokset.

Käytännönläheinen käyttäjäopastus

Kuntoonlaittoassistentin idea on yksinkertainen. Sen tehtävä on tarjota käyttäjälle helposti ymmärrettävää käyttäjäopastusta. Siten myös vähemmän käyttökokemusta hankkineet koneenhoitajat voivat laittaa koneen askel askeleelta kuntoon intuitiivisen käyttöliittymän avulla ja koota, nitoa, leikata ja pinota painoarkit.

Kuvasymbolien ansiosta kuntoonlaittoassistentin käyttökieli on selkeä ja neutraali, mikä tarjoaa runsaasti etuja ja hyötyä koneenhoitajien koulutuksessa asiakkaan tiloissa tai Müller Martinin koulutuskeskuksissa. Positiivisena sivuvaikutuksena koneenhoitajat ja asiantuntijat voivat vaihtaa keskenään tietoja ja vinkkejä nettotuotantonopeuden optimoimiseksi.

Tehokkaasti sijoitetut ohjauslaitteet

Keskuskäytön lisäksi lukuisat paikalliset käyttölaitteet suurine näyttöineen ja näppäimistöineen – esimerkiksi yksittäisissä alistimissa sekä leikkurissa ja stakkerissa – ovat tärkeitä elementtejä, joita kuntoonlaittoassistentti tukee tehokkaasti. Niiden ansiosta koneenhoitaja saa lisätukea älykkäältä koneen ohjaukselta esimerkiksi sarjanitojan käynnistysasennon määrittämiseen, sivuttaisen paksuudenmittauksen Semkon mittauskohdan sijoittamiseen, tarkkojen millimetritietojen määrittämiseen nitomapäiden sijoittamiseksi nitomakelkkaan ja automaattiseen alistimien kytkemiseen kokoojaketjulla. Imuavauksen imua ohjataan sähköisesti, jolloin säästytään vaikeapääsyisten imulukkojen säätämiseltä.

Jos Primera liitetään uuteen Müller Martinin työnkulkujärjestelmään, Connexiin, olennaiset formaattitiedot voidaan lukea automaattisesti kuntoonlaittoassistentin kautta. Mitä suurempi automaatioaste uudessa sarjanitojaperheessä on, sitä tehokkaammin automaattiset säädöt lyhentävät kuntoonlaittoaikoja. Asiakkaan on mahdollista räätälöidä investointinsa käytännöllisesti ja yksilöllisesti Müller Martinin Primera-sarjanitomakoneen eri automaatioasteiden A, C ja E sekä erilaisten tuotantonopeuksien avulla.

Optimizer korostaa mahdollisuuksia

Primera-sarjanitojan vakio-ohjaukseen asennettu Optimizer raportoi ja havainnollistaa optimointimahdollisuudet, jotka vaikuttavat tuotantotehon nostamiseen ja makulatuurin vähentämiseen. Tämä uusi käyttöfilosofia on auttanut toteuttamaan monia uusia innovatiivisia ja käytännönläheisiä uudistuksia, jotka saavat jokaisen koneenhoitajan sydämen sykkimään tiheämmin. Käytössä on valikoima esiasennettuja työmalleja. Saatavana on myös kirjanmittauslaite painoarkin pituuden, leveyden ja paksuuden automaattiseen mittaamiseen.

Yksi ensimmäisistä uuden sukupolven sarjanitomakoneista on käytössä sveitsiläisellä kirjansitomolla Buchbinderei Brülisauer AG:lla. Tuotantojohtaja Peter Klingler tiivistää ensimmäisten käyttökuukausien kokemuksensa uudesta Primera E140 -sarjanitomakoneesta: “Koko linjan käyttäminen on koneenhoitajalle vaivatonta”.

Uuden arkinmittauslaitteen avulla Primeran käyttö on vielä yksinkertaisempaa

Sarjanitojissa Primera 130 ja Primera 140 automaattinen arkinmittauslaite huolehtii entistä nopeammista säädöistä ja kuntoonlaitosta. Työtietojen käsittely on yksinkertaista ja kätevää. Ergonomisen mittauslaitteen avulla nidottavan tuotteen selän pituus, arkin leveys ja paksuus luetaan rajoittimelle asetetusta arkista, kun mittapäätä siirretään. Jokaisen mittauksen jälkeen millimetriarvot näkyvät automaattisesti näytöllä. Ne voidaan tämän jälkeen kuitata hyväksytyksi tai ne voidaan muuttaa ja tallentaa.

Linkki: www.mullermartini.com/fi

Share: