Metsäliitto hyödyntämään Xeroxin värivahatekniikkaa

11.8.2010 11:30Uutiset » Laitteet

Xerox_ColorQube

Xerox ja Metsäliitto ovat solmineet monivuotisen sopimuksen tulostuksen hallintapalveluista. Metsäliitto-konsernin pääkonttorin monitoimilaitteet on uusittu värivahatekniikkaan perustuvilla Xerox ColorQube 9200 -sarjan monitoimilaitteilla. Kattavat palvelut sisältävä sopimus liittyy osaltaan Metsäliiton Ilmasto-ohjelmaan, jolla parannetaan ekotehokkuutta ja toteutetaan toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi koko konsernin laajuisesti.

– Halusimme parantaa tulostusympäristömme kustannustehokkuutta, ekologisuutta ja vähentää toimintamme vaikutuksia ilmakehään sekä laajentaa tulostuksen hallintaan liittyvien palveluiden valikoimaa. Päädyimme siksi ulkoistamaan tulostusympäristömme ja siihen liittyvät palvelut Xeroxille. Xerox pystyi toimittamaan meille laajan palvelukokonaisuuden, joka saatiin saumattomasti sovitettua yhteen pääkonttorimme tarpeisiin, kertoo Metsäliiton hallintopalveluista vastaava johtaja Jukka Tuloisela.

Palvelusopimus kattaa koko tulostusympäristön hallinnoinnin, sisältäen tulostuksen lisäksi mm. koulutuksen, huollon, tarvikkeet, ylläpito- ja tukipalvelun, helpdesk-palvelun ja raportoinnin.

Ekologisuuden painotus lisääntyy jatkuvasti

Ekologisuuden ja yritysvastuun painotus on lisääntynyt Metsäliiton toiminnassa sekä hankintapäätöksissä vuosi vuodelta. Yhä ympäristömyönteisempiä vaihtoehtoja etsitään myös toimistoympäristössä. Ratkaisujen on aina oltava myös kustannustehokkaita.

Värivahatekniikkaan perustuvat ColorQubet tuottavat Xeroxin mukaan noin 90 prosenttia vähemmän tarvikejätettä vastaaviin laser-värimonitoimilaitteisiin verrattuna. Tarvikejätteiden määrä pienenee Metsäliiton pääkonttorissa seuraavan neljän vuoden aikana noin 1400 kilosta 150 kiloon. ColorQuben koko elinkaaren energiantarve on Xeroxin mukaan 9 prosenttia pienempi ja se tuottaa 10 prosenttia vähemmän kasvihuonekaasuja vastaaviin värilasertulostimiin verrattuna. Lisäksi Xerox kertoo, että väritulostaminen on ColorQubeilla jopa 50 prosenttia edullisempaa kuin vastaavilla laser-värimonitoimitulostimilla. Ainutlaatuinen hinnoittelumalli perustuu siihen, kuinka paljon väriä käytetään tulostettavaa sivua kohden.

– Tulostuksen optimointi tarjoaa it-puolella yhden suurimmista vielä melko lailla hyödyntämättömistä säästömahdollisuuksista yrityksille ja organisaatioille. Markkinoiden terävintä kärkeä edustava Xerox-teknologia sekä kattavat tulostuksen hallintapalvelumme tarjoavat Metsäliitolle mahdollisuuden saavuttaa merkittäviä hyötyjä, kertoo Xerox Global Services -liiketoimintayksikön maajohtaja Lassi Vihersaari.

– Värivahatekniikkaan perustuvat ColorQubet ovat mullistamassa toimistotulostuksen markkinaa vauhdilla myös Suomessa, jatkaa Vihersaari.

Share: