Graafisen ja visuaalisen viestinnän koulutus

Graafisen ja visuaalisen viestinnän koulutustarjonta sisältää vaihtoehtoja muun muassa julkaisutuotannon, valokuvauksen, painoviestinnän ja graafisen suunnittelun opintoihin. Olemme jaotelleet koulutustarjonnan koulutusasteiden mukaan: ammatillinen koulutus, ammattikorkeakoulut, yliopistot ja muu koulutus, kuten oppisopimuskoulutus ja kurssimuotoinen koulutus.


Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus voidaan jakaa kolmeen erilaiseen tutkintoon: 1. ammatillinen perustutkinto, 2. ammattitutkinto ja 3. erikoisammattitutkinto. Seuraavassa kuvattuna jokainen tutkinto graafisen viestinnän alalla.

1. Ammatillisessa perustutkinnossa osoitat laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin. Lisäksi voit saada valmiuksia yrittäjyyteen sekä jatko-opintojen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Ammatillinen perustutkinto on 180 osaamispisteen laajuinen tutkinto. Ammatillisen perustutkinnon nimi graafisen viestinnän alalla on

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Suuntautumisvaihtoehdot:

 • audiovisuaalisen viestinnän osaamisala, mediapalvelujen toteuttaja
 • julkaisutuotannon osaamisala, mediapalvelujen toteuttaja
 • kuvallisen ilmaisun osaamisala, kuvallisen ilmaisun toteuttaja
 • painoviestinnän osaamisala, mediapalvelujen toteuttaja

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoa tarjoavat seuraavat opinahjot. Tarkemmat tiedot hakuaikoineen ovat esillä Opintopolku-palvelussa.

 

2. Ammattitutkinnossa osoitat työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on perustutkintoa syvällisempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin. Ammattitutkinto on 150 tai 120 osaamispisteen laajuinen tutkinto. Ammattitutkinnon nimi graafisen viestinnän alalla on

Media-alan ammattitutkinto

Suuntautumisvaihtoehdot:

 • Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala
 • Painoviestinnän osaamisala
 • Valokuvauksen osaamisala

Media-alan ammattitutkintoa (120/150 op) tarjoavat seuraavat opinahjot. Tarkemmat tiedot hakuaikoineen ovat esillä Opintopolku-palvelussa.

 

3. Erikoisammattitutkinnossa osoitat ammattitutkintoa syvällisempää ammatin hallintaa tai monialaista osaamista. Erikoisammattitutkinto on 180 osaamispisteen laajuinen tutkinto. Ammattitutkinnon nimi graafisen viestinnän alalla on

Media-alan erikoisammattitutkinto

Suuntautumisvaihtoehdot:

 • Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala
 • Painoviestinnän osaamisala
 • Valokuvauksen osaamisala

Media-alan erikoisammattitutkintoa (180 op) tarjoavat seuraavat opinahjot. Tarkemmat tiedot hakuaikoineen ovat esillä Opintopolku-palvelussa.


Ammattikorkeakoulut

Ammattikorkeakouluissa voit suorittaa ammattikorkeakoulututkinnon (AMK) tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (ylempi AMK). Vaatimuksena ylempään tutkintoon on korkeakoulututkinto sekä kolmen vuoden työkokemus. Lisäksi ammattikorkeakouluissa tarjotaan eri alojen täydennys- ja erikoistumiskoulutusta sekä ammatillista opettajankoulutusta.

Graafisen viestinnän ammatteihin voit ammattikorkeakouluissa opiskella media-alan koulutusohjelmassa nimeltä

Medianomi AMK

Suuntautumisvaihtoehdot:

 • elokuva ja televisio
 • journalismi
 • animaatio
 • peli-, av- ja internettuotanto
 • kustannusala
 • mainosala
 • yritys- ja yhteisöviestintä

Medianomi (AMK) -tutkintoa tarjoavat seuraavat opinahjot. Tarkemmat tiedot hakuaikoineen ovat esillä Opintopolku-palvelussa.

Voit suorittaa ammattikorkeakoulututkinnon joustavasti myös töiden ohella monimuoto-opetuksena. Monimuoto-opetuksesta voit lukea lisää täältä.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon voit suorittaa seuraavissa tutkinnoissa:
Kulttuurialan ylempi AMK tai medianomi ylempi AMK

Näitä tutkintoja tarjoavat seuraavat opinahjot. Tarkemmat tiedot hakuaikoineen ovat esillä Opintopolku-palvelussa.

 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu / Helsinki
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu / Helsinki
 • LAB-ammattikorkeakoulu / Lahti
 • Oulun ammattikorkeakoulu / Oulu
 • Turun ammattikorkeakoulu / Turku

Ammattikorkeakoulun erikoistumiskoulutukset voit tarkistaa tästä.

Ammattikorkeakoulujen täydennyskoulutukset voi tarkistaa tästä.

Ammatillisen opettajakorkeakoulun vaihtoehdot näet tästä.

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista voit lukea lisää tästä.


Yliopistot

Yliopistot eivät tarjoa Suomessa suoraan painoviestintään liittyvää tutkintoa. Graafista suunnittelua on sen sijaan tarjolla taideteollisella koulutusalalla: Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa Helsingissä sekä Lapin yliopistossa taiteiden tiedekunnassa. Yliopistossa voit suorittaa taiteen kandidaatin tutkinnon (TaK) ja taiteen maisterin tutkinnon (TaM). Korkeakouluopinnot mahdollistavat opintojen jatkamisen aina taiteen tohtoriksi saakka. Lisäksi moni kotimainen yliopisto opettaa tuotantotaloutta ja materiaalitekniikkaa, joissa on yhtymäkohtia myös graafiseen teollisuuteen.

Tutkinnot


Muu koulutus

Perinteisten oppilaitosten lisäksi Suomessa on useita koulutuslaitoksia, kuten kansanopistoja ja aikuiskoulutuslaitoksia, joista eräät tarjoavat koulutusta myös painoviestintään ja graafiseen suunnitteluun. Erityyppisiä koulutuksia on niin nuorille kuin aikuisopiskelijoille. Yksi tehokkaimmista koulutusmuodoista on oppisopimuskoulutus, josta lisää tietoa alla.

Oppisopimuskoulutuksessa voit opiskella ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osia. Oppisopimuskoulutuksella voit

 • hankkia ammatin
 • syventää omaa ammatillista osaamistasi
 • hankkia uutta ammatillista osaamista.

Oppisopimuskoulutuksessa voit suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Suoritetun tutkinnon jälkeen voit hakea jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Pääosan opinnoista suoritat käytännön työtehtävissä työpaikalla, ja täydennät niitä tietopuolisilla opinnoilla ammatillisessa oppilaitoksessa. Aikaisempi osaamisesi otetaan huomioon koulutusta suunniteltaessa ja sinulle tehdään henkilökohtainen opiskeluohjelma, josta selviää mm. opintojen sisältö ja kesto.

Oppisopimuskoulutus on yleensä maksutonta ja koulutuksen aikana saat alan työehtosopimuksen mukaisen palkan. Jos työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisten opintojen ajalta, voit saada taloudellista tukea opiskeluun. Lisää tietoa oppisopimuskoulutuksesta tästä.

Myös yksityiset oppilaitokset ja kansanopistot tarjoavia koulutuksia, varsinkin graafiseen suunnitteluun. Alla muutamia vinkkejä:

Lisäksi yritykset tarjoavat täsmäkoulutuksia monesta eri aihealueesta, kuten tietyn ohjelmiston käyttämisestä tai vaikka auton teippaamisesta.

 


Onko koulutusinfossamme puutteita? Jos näin on, niin kerrothan meille ystävällisesti siitä.

Lähteet: opintopolku.fi ja studentum.fi

Sivusto päivitetty 3.3.2021

Share:
  Share: