Yrityksen omaa sisältöä

Sisältömarkkinointi tuo liidejä

18.12.2017Estradiuutiset » Xerox

Myyntityö on muuttunut, samoin moni muukin työ. Vaikka jotkut asiat pysyvät ennallaan, tarvitaan kuitenkin myös uusia toimintatapoja. Olet ehkä huomannut, että puhelimella on vaikea tavoittaa ostajia ja toisaalta asiakastapaaminen ei ole enää ajasta ja paikasta riippuvainen. Sisältömarkkinointi on rantautunut pysyvästi myös B2B-markkinointiin ja -myyntiin.

Vaikka suomalaiset arvostavat kasvokkaista kohtaamista, yhä useampi ostaja hakee tietoa verkosta. Sisältömarkkinoinnin käsite on tullut tutuksi B2C-markkinoinnista, mutta se ei ole pelkkää kivaa sisältöä, jota on kiva lukea. Yhä useammat yritykset tekevät aktiivista sisältömarkkinointia yritysasiakkailleen ja silloin yksi keskeinen tavoite on liidien lisääminen.  

Tutkimusten mukaan ostaja tekee 12 hakua ennen kuin päätyy yrityksen tai brändin sivulle hakemaan lisätietoa. Nämä hakuja tekevät ostajat ovat juuri niitä liidejä, jotka jäävät saamatta, jos ei ole hereillä. Toimialasta riippuen töitä tarvitsee tehdä joko hartiavoimin tai ei juuri lainkaan. Mieti, miten yrityksesi voisi erottua kilpailussa. Kokosimme vinkit, joilla sisältömarkkinoinnissa pääsee alkuun. Vinkit toimivat niin pienille kuin keskisuurille yrityksille.

 1. Sisältö on kuningas
  Otsikko ei ole klisee, vaikkakin kulunut. Alati uudistuva teknologia ja erilaiset alustavat ovat muistuttaneet siitä, että sisältömarkkinoinnin keskiössä on aina itse sisältö: teksti saa suuremman merkityksen kuvan kera ja kuva jättää tulkinnanvaraa ilman tekstiä. Luo yrityksellesi sisältöstrategia, joka tukee myyntiäsi.
 2. Aseta mitattavat tavoitteet
  Älä tee sisältömarkkinointia, koska se on ainut jäljellä oleva markkinointimuoto tai koska jotain pitää julkaista, vaan luo sille konkreettiset ja mitattavat tavoitteet. Mieti mitä haluat saavuttaa ja miten niitä mitataan.
 3. Tiedä, mitä kohderyhmäsi hakee
  Tunne kohderyhmäsi, tee keskustelun avauksia, seuraa asiantuntijaverkostoja tai kokoa fokusryhmä. Asiakas on paras opettajasi. Mene hänen saappaisiin ja luo avainsanat, joilla hän löytää yrityksesi.
 4. Kysy myyjiltä
  Asiakkaiden kanssa päivittäin työskentelevät myyjät pitävät sisällään paljon hiljaista tietoa. Kysy, millaista tukea he kaipaavat myyntityöhön ja millaiset sisällöt lisäävät palveluiden tai tuotteiden uskottavuutta. Muista, että video toimii parhaiten monimutkaisten sisältöjen esittelyyn.
 5. Ajattele laatua, älä määrää
  Vaikka yrityksistä on tullut medioita, se ei tarkoita sitä, että sinun on rekrytoitava kokopäiväinen sisällöntuottaja. Keskity laatuun, älä määrään. Ota rohkeasti benchmarkeja muilta aloilta. Selvitä, mitä kilpailijasi tekee ja kehitä jotain erottuvaa ja ainutlaatuista.
 6. Käytä erilaisia formaatteja
  Swipe & click -kulttuuri on tehnyt mediasisällön kuluttajista kärsimättömiä. Vain lyhyet tekstit jaksetaan lukea loppuun asti, ainakin digimedioissa. Tarjoile sisältöä eri kanavissa eri tavoin. Käytä monipuolisesti tekstiä, kuvaa, grafiikkaa ja videota.
 7. Kohdista viestisi
  Puhu yleisölle, jolla on samat intressit. Koska viestintä on yhä pirstaleisempaa, sinun täytyy toimia suodattimena kohderyhmällesi.
 8. Kierrätä sisältöä
  Sisältömarkkinoinnissa on syytä muistaa, että sen on tarkoitus tukea liiketoimintaa ja kullakin brändillä voi olla vain yksi pääviesti. Tarkastele pääviestiä eri näkökulmista ja hyödynnä jo tuotettuja aineistoja.
 9. Mobiili
  Sisältömarkkinoinnin kilpajuoksussa voittaa se, joka on nopein. Mobiili toimii yhä useammin päätelaitteena median kuluttamiselle. Jos sivusi ei lataudu, voit unohtaa liidin. Ihmiset odottavat keskimäärin viisi sekuntia avautuvaa sivua, minkä jälkeen he luovuttavat.
 10. Määrittele maali
  Myyntiin tähtäävällä sisältömarkkinoinnilla tulee olla maali tai useita maaleja. Ohjaa asiakastasi kohti näitä maaleja. Tee erilaisia käyttäjäpolkuja ja luo maaleja jo ennen varsinaista ostoa. Harkitsijat ovat tärkein liidisi.  
Katso yrityksen Xerox estradisivu
Share: